Logo
loupe
Szukaj

Dostawy urządzeń wentylacyjnych

Centrala wentylacyjna
  • Indywidualne budownictwo mieszkaniowe: centrale wentylacyjne/rekuperatory o wydajności od 200 do 1000m3/h – zestandaryzowane produkty Homeline
  • Sektor biznesowy: rozbudowana funkcjonalnie gama central do 10 000 m3/h
  • Obiekty wielkokubaturowe: przemysłowe centrale wentylacyjne o wydajności pow. 10 000 m3/h